• 341811367_896867571387368_7630323041661507155_n
  • 342048443_674626047764844_8331785966567904214_n

Astrounaut

8.400.000 

Nước Hoa về Không Gian đầu tiên – Cống hiến cho ngành nước hoa để tưởng nhớ những vị 𝓟𝓱𝓲 𝓱𝓪̀𝓷𝓱 𝓰𝓲𝓪 đầu tiên bay lên khám phá hành tinh mới
Astrounaut Mùi hương về hành tinh xanh – sáng và khác hẳn với những mùi hương khác nó thiên về sự mới mẻ khi kết hợp cam chanh gỗ và long diên hương note xanh rất rõ như mở ra một kỉ nguyên mới – bay lên vũ trụ .

𝑀𝑜̛̉ đ𝑎̂̀𝑢 𝑐𝑢̉𝑎 𝐴𝑠𝑡𝑟𝑜𝑛𝑎𝑢𝑡 𝑟𝑎̂́𝑡 đ𝑎̃ 𝑡ℎ𝑒𝑜 ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔 𝑚𝑎́𝑡 𝑚𝑒̉ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑎𝑚 𝑐ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑉𝑎̀ 𝑐𝑜́ 𝑣𝑖̣ 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑥𝑎𝑛h mát 🍊🍋
Sau đó là sự xuất hiện của hoa oải hương (Pháp) kết hợp cùng với các huơng thơm của Cây phong lữ-Cây hương thảo và gỗ hồng sắc rất độc đáo, điều hay ho ở đây là nó vẫn rất xanh mát.
Mua ngay
Danh mục: Từ khóa: