• cutie-deschisa-Inexcusable

Inexcusable Evil

6.800.000 

Hương đầu: thuốc súng, ozon

Hương giữa: máu, băng, iốt, hoa cháy, gỗ guaiac, dầu copaiba, nagarmotha

Hương cuối: bê tông, mưa, trầm hương, gỗ đàn hương

Mua ngay