• noir
  • antonio-alessandria-low
  • antonio

Noir Obscur

3.800.000 

50ml
Antonio Alessandro Noir Obscur: Cam, Quýt, Davana, Rum Tuyệt đối, Hương cay
Hoa hồng Bungari, Hoa nhài, Hoa diên vĩ, Osmanthus
Da thuộc, Cây hoắc hương, Cỏ Vetiver, Gỗ tuyết tùng, Hương trầm, Hổ phách, Xạ hương, Cỏ hương bài

Mua ngay