• Serafimi-eliixir-of-faith-gallery-3-600×901
  • Serafimi-eliixir-of-faith-gallery-1-200×200
  • Serafimi-eliixir-of-faith-gallery-3-600×901

Serafimi – Elixir of Faith – 50 ml

7.500.000 

Lấy ý tưởng từ quê hương cội nguồn của ông mùi không khí của khu rừng, cây gỗ già , nhựa thơm . Thêm nguyên liệu từ long diên hương (cá nhà táng) , cầy hương làm độ lưu hương trở nên hoàn hảo như chưa bao giờ

Note : Đất, Đá, Không khí trong hang ẩm, Lá, Spikenard của người Nepal, Gỗ già, Cây hoắc hương, Nhựa thơm Gurjun, Long diên hương, Cầy hương, Nhựa đường, Hổ phách

Mua ngay
Danh mục: Từ khóa: