• saint
  • 6
  • 4
  • 2
  • saint

Saints Tears

6.500.000 

Saints Tears – Extrait of Forgiveness được tạo ra bởi Camille Chemardin và Elia Chiche.

Hương đầu là Elemi và Hương trầm; hương giữa là myrrh và labdanum; hương cuối là Atlas Cedar, Virginia Cedar, Oak Moss và Woody Notes.

Mua ngay
Danh mục: Từ khóa: ,